სასაწყობე კონტეინერი

კონტეინერი – F-0001

საერთო ფართი: 9.60 კვ/მ

ზომა: 4.00 x 2.40 x 2.40 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 9.60 კვ/მ

სიმაღლე: 2.40 მ

სიგრძე-სიგანე: 4.00 x 2.40 მ

კარი: 1 ც

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კონტეინერი – F-0002

საერთო ფართი: 15.00 კვ/მ

ზომა: 6.00 x 2.50 x 2.40 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 15.00 კვ/მ

სიმაღლე: 2.40 მ

სიგრძე-სიგანე: 6.00 x 2.50 მ

კარი: 1 ც

ფანჯარა: 1 ც

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კონტეინერი – F-0003

საერთო ფართი: 14.40 კვ/მ

ზომა: 6.00 x 2.40 x 2.40 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 14.40 კვ/მ

სიმაღლე: 2.40 მ

სიგრძე-სიგანე: 6.00 x 2.40 მ

კარი: 1 ც

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კონტეინერი – F-0004

საერთო ფართი: 12.20 კვ/მ

ზომა: 5.00 x 2.40 x 2.40 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 12.20 კვ/მ

სიმაღლე: 2.40 მ

სიგრძე-სიგანე: 5.0 x 2.40 მ

კარი: 1 ც

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კონტეინერი – F-0005

საერთო ფართი: 16.80 კვ/მ

ზომა: 5.00 x 2.40 x 2.40 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 16.80 კვ/მ

სიმაღლე: 2.40 მ

სიგრძე-სიგანე: 5.00 x 2.40 მ

კარი: 1 ც

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კონტეინერი – F-0006

საერთო ფართი: 19.20 კვ/მ

ზომა: 8.00 x 2.40 x 2.40 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 19.20 კვ/მ

სიმაღლე: 2.40 მ

სიგრძე-სიგანე: 8.00 x 2.40 მ

კარი: 1 ც

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კონტეინერი – F-0007

საერთო ფართი: 19.20 კვ/მ

ზომა: 8.00 x 2.40 x 2.40 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 19.20 კვ/მ

სიმაღლე: 2.40 მ

სიგრძე-სიგანე: 8.00 x 2.40 მ

კარი: 2 ც

ფანჯარა: 1 ც

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კონტეინერი – F-0008

საერთო ფართი: 21.60 კვ/მ

ზომა: 9.0 x 2.40 x 2.40 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 21.60 კვ/მ

სიმაღლე: 2.40 მ

სიგრძე-სიგანე: 9.00 x 2.40 მ

კარი: 1 ც

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კონტეინერი – F-0009

საერთო ფართი: 24.00 კვ/მ

ზომა: 10.00 x 2.40 x 2.40 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 24.00 კვ/მ

სიმაღლე: 2.40 მ

სიგრძე-სიგანე: 10.00 x 2.40 მ

კარი: 1 ც

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კონტეინერი – F-0010

საერთო ფართი: 26.40 კვ/მ

ზომა: 11.00 x 2.40 x 2.40 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 26.40 კვ/მ

სიმაღლე: 2.40 მ

სიგრძე-სიგანე: 11.00 x 2.40 მ

კარი: 1 ც

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კონტეინერი – F-0011

საერთო ფართი: 28.80 კვ/მ

ზომა: 12.00 x 2.40 x 2.40 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 28.80 კვ/მ

სიმაღლე: 2.40 მ

სიგრძე-სიგანე: 12.00 x 2.40 მ

კარი: 1 ც

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კონტეინერი – F-0012

საერთო ფართი: 16.80 კვ/მ

ზომა: 7.00 x 2.40 x 2.40 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 16.80 კვ/მ

სიმაღლე: 2.40 მ

სიგრძე-სიგანე: 7.00 x 2.40 მ

კარი: 2 ც

ფანჯარა: 2 ც

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კონტეინერი – F-0013

საერთო ფართი: 21.60 კვ/მ

ზომა: 9.00 x 2.40 x 2.40 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 21.60 კვ/მ

სიმაღლე: 2.40 მ

სიგრძე-სიგანე: 9.00 x 2.40 მ

კარი: 2 ც

ფანჯარა: 2 ც

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL9002