საცხოვრებელი კონტეინერი

კონტეინერი – K-0001

საერთო ფართი: 15.00 კვ/მ

ზომა: 6.00 x 2.50 x 2.63

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 15.00 კვ/მ

სიმაღლე: 2.63 მ

სიგრძე-სიგანე: 6.00 - 2.50 მ

კარი: 2 ცალი

ფანჯარა: 2 ცალი

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი – K-0002

საერთო ფართი: 15.00 კვ/მ

ზომა: 6.00 x 2.50 x 2.63 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 15.00 კვ/მ

სიმაღლე: 2.63 მ

სიგრძე-სიგანე: 6.00 - 2.50 მ

კარი: 2 ცალი

ფანჯარა: 2 ცალი

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი – K-0003

საერთო ფართი: 15.00 კვ/მ

ზომა: 6.00 x 2.50 x 2.63 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 15.00 კვ/მ

სიმაღლე: 2.63 მ

სიგრძე-სიგანე: 6.00 - 2.50 მ

კარი: 2 ცალი

ფანჯარა: 2 ცალი

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი – K-0004

საერთო ფართი: 15.00 კვ/მ

ზომა: 6.00 x 2.50 x 2.63 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 15.00 კვ/მ

სიმაღლე: 2.63 მ

სიგრძე-სიგანე: 6.00 - 2.50 მ

კარი: 2 ცალი

ფანჯარა: 2 ცალი

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი – K-0005

საერთო ფართი: 30.00 კვ/მ

ზომა: 12.00 x 2.50 x 2.63 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 30.00 კვ/მ

სიმაღლე: 2.63 მ

სიგრძე-სიგანე: 12.00 - 2.50 მ

კარი: 4 ცალი

ფანჯარა: 4 ცალი

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი-L0006
კონტეინერი – K-0006

საერთო ფართი: 20.00 კვ/მ

ზომა: 8.00 x 2.50 x 2.63 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 20.00 კვ/მ

სიმაღლე: 2.63 მ

სიგრძე-სიგანე: 8.00 - 2.50 მ

კარი: 3 ცალი

ფანჯარა: 2 ცალი

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი-L0007
კონტეინერი – K-0007

საერთო ფართი: 22.50 კვ/მ

ზომა: 9.00 x 2.50 x 2.63 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 22.50 კვ/მ

სიმაღლე: 2.63 მ

სიგრძე-სიგანე: 9.00 - 2.50 მ

კარი: 3 ცალი

ფანჯარა: 2 ცალი

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი-L0008
კონტეინერი – K-0008

საერთო ფართი: 22.50 კვ/მ

ზომა: 9.00 x 2.50 x 2.63 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 22.50 კვ/მ

სიმაღლე: 2.63 მ

სიგრძე-სიგანე: 9.00 - 2.50 მ

კარი: 3 ცალი

ფანჯარა: 2 ცალი

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი-L0009
კონტეინერი – K-0009

საერთო ფართი: 30.00 კვ/მ

ზომა: 12.00 x 2.50 x 2.63 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 30.00 კვ/მ

სიმაღლე: 2.63 მ

სიგრძე-სიგანე: 12.00 - 2.50 მ

კარი: 4 ცალი

ფანჯარა: 4 ცალი

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002