სანიტარული კონტეინერი (WC)

კონტეინერი – B-1001

საერთო ფართი: 5.29 კვ/მ

ზომა: 2.30x2.30x2.25 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 5.29 კვ/მ

სიმაღლე: 2.25 მ

სიგრძე-სიგანე: 2.30-2.30 მ

კარი: 1 ცალი

ფანჯარა: 1 ცალი

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი – B-1002

საერთო ფართი: 5.29 კვ/მ

ზომა: 2.30x2.30x2.25 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 5.29 კვ/მ

სიმაღლე: 2.25 მ

სიგრძე-სიგანე: 2.30-2.30 მ

კარი: 1 ცალი

ფანჯარა: 2 ცალი

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი – B-1003

საერთო ფართი: 9.06 კვ/მ

ზომა: 3.94x2.30x2.50 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 9.06 კვ/მ

სიმაღლე: 2.50 მ

სიგრძე-სიგანე: 3.94-2.30 მ

კარი: 1 ცალი

ფანჯარა: 2 ცალი

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი – B-1004

საერთო ფართი: 9.06 კვ/მ

ზომა: 3.94x2.30x2.50 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 9.06 კვ/მ

სიმაღლე: 2.50 მ

სიგრძე-სიგანე: 3.94-2.30 მ

კარი: 4 ცალი

ფანჯარა: 2 ცალი

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი – B-1005

საერთო ფართი: 11.36 კვ/მ

ზომა: 4.94x2.30x2.50 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 11.36 კვ/მ

სიმაღლე: 2.50 მ

სიგრძე-სიგანე: 4.94-2.30 მ

კარი: 4 ცალი

ფანჯარა: 2 ცალი

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი – B-1006

საერთო ფართი: 11.36 კვ/მ

ზომა: 4.94x2.30x2.50 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 11.36 კვ/მ

სიმაღლე: 2.50 მ

სიგრძე-სიგანე: 4.94-2.30 მ

კარი: 4 ცალი

ფანჯარა: 2 ცალი

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი – B-1007

საერთო ფართი: 13.76 კვ/მ

ზომა: 5.97x2.30x2.50 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 13.76 კვ/მ

სიმაღლე: 2.50 მ

სიგრძე-სიგანე: 5.97-2.30 მ

კარი: 4 ცალი

ფანჯარა: 2 ცალი

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი – B-1008

საერთო ფართი: 13.76 კვ/მ

ზომა: 5.97x2.30x2.50 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 13.76 კვ/მ

სიმაღლე: 2.50 მ

სიგრძე-სიგანე: 5.97-2.30 მ

კარი: 4 ცალი

ფანჯარა: 2 ცალი

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი – B-1009

საერთო ფართი: 20.75 კვ/მ

ზომა: 6.94x2.30x2.50 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 20.75 კვ/მ

სიმაღლე: 2.50 მ

სიგრძე-სიგანე: 6.94-2.99 მ

კარი: 8 ცალი

ფანჯარა: 2 ცალი

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი – B-1010

საერთო ფართი: 20.75 კვ/მ

ზომა: 6.94x2.99x2.50 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 20.75 კვ/მ

სიმაღლე: 2.50 მ

სიგრძე-სიგანე: 6.94-2.99 მ

კარი: 8 ცალი

ფანჯარა: 2 ცალი

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი – B-1011

საერთო ფართი: 20.75 კვ/მ

ზომა: 6.94x2.99x2.50 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 20.75 კვ/მ

სიმაღლე: 2.50 მ

სიგრძე-სიგანე: 6.94-2.99 მ

კარი: 8 ცალი

ფანჯარა: 2 ცალი

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

WC1012
კონტეინერი – B-1012

საერთო ფართი: 20.75 კვ/მ

ზომა: 6.94x2.99x2.50 მ

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 20.75 კვ/მ

სიმაღლე: 2.50 მ

სიგრძე-სიგანე: 6.94-2.99 მ

კარი: 14 ცალი

ფანჯარა: 2 ცალი

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

კონტეინერი – B-1013

საერთო ფართი: 9.06 კვ/მ

ზომა: 3.94x2.30x2.50

ექსპლიკაცია:

საერთო ფართი: 9.06 კვ/მ

სიმაღლე: 2.50 მ

სიგრძე-სიგანე: 3.94-2.30 მ

კარი: 2 ცალი

კედლის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002

სახურავის სენდვიჩ-პანელი: RAL 9002